Asiakaskohtaamisten tutkiminen

Tutkimus asiakaslähtöisen palvelun tukena.

Kohtaamisia tutkimalla kehität palvelusta aidosti asiakaslähtöistä

Tutkimalla asiakaskohtaamisia saat käytännöllistä tietoa siitä, miten yrityksenne kohtaa asiakkaansa puhelimessa, sähköpostissa, chatissa, some-kanavissa ja kasvokkain asioidessa. Kohtaamisten tutkimuksia voidaan hyödyntää niin asiakaspalvelun johtamisen tukena kuin asiantuntijoiden viestinnän asiakaslähtöisyyden lisäämisessä sekä asiakasymmärryksen ja empatian lisäämiseen koko organisaatiossa.

Asiakaskohtaamisten tutkimuksella saat vastauksia näihin kysymyksiin

  • Millaisia asiakaskokemuksia tuotatte arjen kohtaamisissa?
  • Kuinka yhtenäistä palvelunne on eri kanavissa vai onko niissä vaihtelua?
  • Millaisia kohtaamiset ovat verrattuna asiakaskokemukselle asettamiinne tavoitteisiin?
  • Miten tavoitteidenne mukainen äänensävy näkyy asiakkaiden saamissa vastauksissa?
  • Millaista lisäarvoa asiakkaalle syntyy asiakaspalvelukohtaamisista kanssanne?

Näin me sen teemme

Teemme asiakaskohtaamisten tutkimusta havainnoimalla kohtaamisia joko jälkikäteen (tallennetut kohtaamiset), simulaatioiden avulla tai osallistumalla palvelutilanteeseen havainnoijana (mystery shopping). Tutkimuksen huolellinen suunnittelu varmistaa, että tulokset vastaavat asetettuihin tiedontarpeisiin.

Viemme tutkimuksen tulokset kanssanne arkeen osallistavissa työpajoissamme, joissa pääsette harjoittelemaan yhdessä tavoitteiden mukaista palvelua sekä jakamaan hyviä käytäntöjä.

Kun valitset meidät tutkimuskumppaniksesi, pääset toteuttamaan aitoa, asiakaslähtöistä palveluanne arjessa!

Kysy minulta lisää!

Pauliina Männistö
Pauliina MännistöTutkimuspäällikkö, valmentaja

Viranomaispalvelun puhelinkohtaamisten kehittäminen

“Palveluneuvojien valmennukset olivat toimivia. Esimerkit erilaisista asiakaspalvelun tilanteista ja valittujen puheluiden yhdessä kuuntelut konkretisoivat muun muassa miten palvelutilanteen hallintaa voi parantaa tai miten pienilläkin muutoksilla saa puhelusta vielä ystävällisemmän asiakkaalle.”

Kirsi Lahtinen, Asiakas- ja tietopalvelupäällikkö, Patentti- ja rekisterihallitus

PRH