Asiakaskokemuksen tutkiminen ja mittaaminen2021-11-10T15:59:03+02:00

Asiakaskokemuksen tutkiminen ja mittaaminen

“Yhteistyö asiakastutkimuksen suunnittelusta
toteutukseen ja raportointiin meni erittäin hyvin,
saimme hyviä näkemyksiä asiakassuhteiden kehittämiseen.”

Mikko Simola, Myynti- ja asiakaspäällikkö, Kotkan Energia

Asiakaskokemuksen tutkiminen on ymmärtämistä ja mittaamista

Miksi asiakaskokemuksen tutkiminen ja mittaaminen kannattaa? Asiakaskokemuksen tutkimisen avulla ymmärrät palvelunne ja asiakkuuksienne nykytilaa, ja löydät niiden vahvuudet ja kehittämiskohteet. Asiakaskokemuksen tutkiminen pitäisi olla jokaisen menestyvän yrityksen johtajan agendalla, vähintäänkin mietintäasteella. Tiedätkö sinä millaista asiakaskokemusta asiakkaat odottavat yritykseltänne? Entä miten onnistutte odotusten täyttämisessä?

Asiakasymmärrystä laadullisella tutkimuksella

Mikä sai asiakkaasi valitsemaan kilpailijan? Entä mitkä asiat toisivat lisäarvoa palveluun?

Aitoa, merkityksellistä asiakaskokemusta rakennetaan asiakkaan näkökulmaan asettuen ja tutkittuun tietoon perustuen, ei oman organisaation sisäisten oletusten perusteella.

Laadullinen asiakkaiden haastattelututkimus auttaa ymmärtämään asiakkaiden odotuksia sekä heidän toimintaansa vaikuttavia syitä ja niiden seurauksia.

Jatkuvaa tietoa asiakaskokemusta mittaamalla

Laadullisen tutkimuksen kautta saadun ymmärryksen pohjalta päästään luomaan jatkuvat mittarit ja tavat kuulla asiakkaita.

Mittaamisesessa avainasemassa ovat asiakkaalle merkitykselliset asiat ja kohtaamishetket. Näihin perustuen rakennamme kanssanne mittarit ja seurantaraportit. Raportointi elää arjessa ja tuloksia on helppoa seurata MainInsight-raportointityökalullamme.

Tutkimustulokset hyötykäyttöön

Haluamme tehdä tutkimuksesta asiakkaillemme helppoa – Tuotamme näkemyksellistä tietoa ja varmistamme, että tulokset ovat helposti hyödynnettävissä. Tuemme myös tiedon hyödyntämisessä arjessa.

  • Tulospajat esihenkilöille, johdolle sekä henkilöstölle
  • Tulosten pohjalta työpajat, joissa määritellään asiakaskokemuksen konkreettiset tavoitteet
  • Tavoitteiden vieminen arkeen: henkilöstön ja esihenkilöiden sitouttaminen

Asiakaskokemuksen tutkimuspalvelumme

Autamme asiakkaan odotusten ja kokemusten kokonaiskuvan hahmottamisessa, luomme yrityksellenne selkeän tutkimussuunnitelman, mittarit ja avaamme tulokset arjen työkaluiksi.

  • Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus eri kohtaamispisteissä
  • Asiakassuhteen tutkiminen kokonaisuutena
  • Asiakaskohtaamiset
  • Asiakaspolun kriittisten pisteiden tunnistaminen
  • Asiakasuskollisuus ja NPS
  • Brändi
Jätä yhteydenottopyyntö

Artikkelit ja ajankohtaiset

Haemme nyt TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖÄ

Intohimonamme on tuottaa asiakkaillemme ymmärrystä heidän asiakkaistaan ja henkilöstöstään. Joskus se tarkoittaa mittaristojen rakentamista, ja aika usein syvällisiä haastattelututkimuksia. Tärkeintä on, että selvitämme, mitä ...

Katso kaikki artikkelit ja ajankohtaiset
Go to Top