Project Description

CASE: LASSILA & TIKANOJA

Arkijohtamisella tehoa strategian toteuttamiseen

”Käytämme arkijohtamisen mittaamista varmistaaksemme viestin kulkemisen johdosta kentälle sekä ennen kaikkea saamme koko ajan viestiä kentältä kehittääksemme toimintaa.”

LASSILA & TIKANOJA
Antti Niitynpää
Liiketoimintajohtaja,
kiinteistöpalvelut
+358 400 231 167
antti.niitynpaa@lassila-tikanoja.fi

”Käytämme arkijohtamisen mittaamista varmistaaksemme viestin kulkemisen johdosta kentälle sekä ennen kaikkea saamme koko ajan viestiä kentältä kehittääksemme toimintaa.”

LÄHTÖTILANNE

  • Lassila & Tikanojan Kiinteistöhuollon arkijohtamisen taso ja esimiestyön käytännöt vaihtelivat huomattavasti esimiehittäin ja alueittain.
  • Johtamisen kehittämisellä ja toimintamallien yhtenäistämisellä oli saavutettavissa selkeitä parannuksia toiminnan tehokkuuteen ja tulokseen.

LASSILA & TIKANOJA
Antti Niitynpää
Liiketoimintajohtaja,
kiinteistöpalvelut
+358 400 231 167
antti.niitynpaa@lassila-tikanoja.fi

TEKEMINEN

TUTKIMUS

  • Toteutetaan kvartaaleittain arkijohtamisen mittausta, johon on valittu toiminnan kehittämisen kannalta tärkeimmät esimiestyön mittarit.
  • Täsmennetään jokaisen mittauskierroksen jälkeen liiketoiminto-, alue- ja esimiestason toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan aktiivisesti.

TULOKSET

  • Johdolla ja esimiehillä on aito ymmärrys päivittäisen johtamisen nykytilasta kaikilla tasoilla: keskeiset vahvuudet ja tärkeimmät kehittämisen painopisteet.
  • Konkreettinen tavoitetaulu ohjaa liiketoiminnon arkijohtamisen kehittymistä haluttuun suuntaan ja mahdollistaa parhaiden käytäntöjen jakamisen suuren organisaation muutosprosessissa.