Project Description

CASE: MARTELA

Asiakkaan ääni ratkaisee

”Tutkimuksen kautta nostamme asiakkaan äänen keskiöön ja se innostaa meitä yhä uudelleen ylittämään itsemme toimintamme ja asiakasyhteistyömme kehittämisessä.

Tutkimus tuottaa meille konkreettista tietoa siitä, missä olemme onnistuneet ja millainen matka meillä on vielä kohti tulevaisuuden tahtotilaamme.”

MARTELA
Panu Muhonen
Offering director,
+358 500 412 068
panu.muhonen@martela.com

”Tutkimuksen kautta nostamme asiakkaan äänen keskiöön ja se innostaa meitä yhä uudelleen ylittämään itsemme toimintamme ja asiakasyhteistyömme kehittämisessä. Tutkimus tuottaa meille konkreettista tietoa siitä, missä olemme onnistuneet ja millainen matka meillä on vielä kohti tulevaisuuden tahtotilaamme.”

LÄHTÖTILANNE

  • Martela on kehittänyt voimakkaasti toimintaansa ja tuottaa asiakkailleen elinkaariajattelun mukaisia kokonaisvaltaisia työympäristöratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi yrityksen kustannuksiin, henkilöstön viihtyvyyteen ja työnteon tehokkuuteen.
  • Tutkimuksella haluttiin selvittää, miten Martela on onnistunut tuomaan esille uuden toimintamallin mukaisia hyötyjä asiakkailleen.
  • Tavoitteena oli myös tutkia tärkeimmät asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät ja kirkastaa konkreettiset toimenpiteet, joilla Martela voi jatkossa palvella asiakkaitaan entistä paremmin.

MARTELA
Panu Muhonen

Offering director,
+358 500 412 068
panu.muhonen@martela.com

TEKEMINEN

TUTKIMUS

  • Tutkittiin, mitkä tekijät vaikuttavat eniten Martelan asiakaskokemukseen ja asiakasuskollisuuteen.
  • Selvitettiin, mikä on Martelan oman henkilöstön näkemys myynnin, palvelutuotannon, asiakkuuksien hoidon ja sisäisen yhteistyön onnistumisesta.
  • Peilattiin asiakkaiden kokemusta Martelan oman henkilöstön näkemykseen keskeisimpien avainmittareiden osalta ja konkretisoitiin tärkeimmät kehittämisen painopisteet toimenpiteineen.

TULOKSET

  • Tunnistettiin tärkeimmät tekijät asiakasuskollisuuden ja yhteistyön laajuuden näkökulmasta.
  • Hyödynnettiin asiakastietoa strategiatyössä ja sisäisen asiakasymmärryksen kasvattamisessa.
  • Terävöitettiin asiakkuuksien systemaattista johtamista.