Henkilöstötutkimus

Anna henkilöstölle väylä kertoa näkemyksensä.

Ymmärrä henkilöstön kokemusta ja arvosta näkemystä

Ihmiset ovat organisaation sielu. Ja oikeastaan myös sen sydän, aivot ja kädet. Jotta liike kohti yhteisiä tavoitteita olisi mahdollista, on välttämätöntä ymmärtää henkilöstöä ja rakentaa menestystä yhdessä. Miten ihmiset asioita kokevat? Mikä heille on merkityksellistä?

Lähes joka organisaatiossa seurataankin henkilöstökokemusta systemaattisesti. Henkilöstönäkemystä sen sijaan kysytään harvemmassa ja se on sääli! Vai uskooko vielä joku, että kaikki viisaus asuu johtoryhmissä? Henkilöstö on myös organisaation korvat ja silmät: Millaisia tarpeita asiakaspalvelijat ovat huomanneet asiakkailla? Miksi uusi hieno strategia ei olekaan muuttanut mitään arjessa? Miksi ERP-projekti ei etene? Anna henkilöstölle väylä kertoa näkemyksensä!

Henkilöstötutkimuksella kohti toimivampaa organisaatiota

Henkilöstötutkimus on väline koko henkilöstön kokemuksen selvittämiseen erilaisissa, työhön keskeisesti liittyvissä teemoissa. Suunnittelemme tutkimuksen sisällön yhteistyössä kanssanne niin, että se palvelee organisaationne erityistarpeita ja toisaalta sisältää henkilöstökokemuksen muodostumisen kannalta olennaiset perusasiat.

Raportoimme tulokset helppokäyttöisessä MainInsight-raportointiportaalissa, jossa kukin esihenkilö pääsee katsomaan oman vastuualueensa tuloksia ja porautumaan niihin syvemmin. Pyrimme ytimekkäisiin kysymyssisältöihin, jolloin datan määrä ei uuvuta!

Analysoimme tutkimuksen tulokset ja autamme poimimaan ne olennaisimmat huomiot ja toimia vaativat kohdat tutkimuksesta.

Välivuosi perinteisestä henkilöstötutkimuksesta?

Jos on päässyt käymään niin, että henkilöstötutkimusta toteutetaan lähinnä tavan vuoksi, eikä se enää generoi muutosta ja uudistumista, kannattaa vetää henkeä ja miettiä, mikä henkilöstöltä kysymisessä oikeastaan on tavoitteena? Mitä sillä halutaan saavuttaa?

Fasilitoimme työpajoja, joissa suunnitellaan henkilöstö-insightin vuosikello:

  1. Asiat, joissa halutaan kysyä henkilöstön kokemusta / näkemystä
  2. Tavat, joilla sitä kysytään ja kohderyhmät
  3. Aikataulutus

Kun tutkiminen kytkeytyy arjen tekemiseen, sen vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Systematiikka ja suunnitteleminen varmistaa, että organisaatio ei huku erilaisiin kyselyihin, eivätkä tärkeät asiat toisaalta jää arjen kiireen jalkoihin.

Vuosikellon suunnittelun jälkeen voitte toteuttaa tutkimukset haluamallanne tavalla, esimerkiksi meidän kanssamme!

Kysy minulta lisää!

Tiina Niemi-Aro
Tiina Niemi-AroTutkimusjohtaja, partneri