JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖKOKEMUS

SISÄISEN YMMÄRRYKSEN KASVATTAMINEN

Menestys syntyy arjessa. Siksi osaava, motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö onkin avain organisaation kykyyn pärjätä yhä kiihtyvämpään tahtiin kovenevassa kilpailussa. Henkilöstökokemus ja organisaation sisäinen tekeminen edistyvät strategian mukaisesti vain, jos johtaminen ja esimiestyö tukevat konkreettisella tasolla sekä yksilöiden että tiimien kehittymistä.

Henkilöstökokemuksen kehittämisen edelläkävijäorganisaatioissa korostuvat seuraavat asiat:

 • Työntekijöiden ja esimiesten osaaminen vastaa roolin tavoitteita ja vaatimuksia strategiasta johdetusti.
 • Henkilöstökokemusta mitataan säännöllisesti ja tekemistä kehitetään tavoitteellisesti mittausten välissä. Kerran vuodessa tai kahdessa tapahtuva mittaus ei riitä.
 • Johto tunnistaa nopeasti esimies- ja työntekijäkentän muutokset sekä osaa aidosti hyödyntää tietoa toiminnan kehittämisessä ja sisäisen kulttuurin rakentamisessa.

Olemme pitkäaikaisten kumppanuuksien kautta nähneet, että jatkuva kehittyminen vaatii ennen kaikkea nopeita, helposti toteuttavia ja dynaamisia henkilöstökokemuksen ja johtamisen mittareita. Tiiviit mittaukset usein toteutettuina johtavat pieniin, mutta konkreettisiin kehitysaskeliin, joista seuraa pitkällä tähtäimellä suuria onnistumisia.

KULMIA INSIGHTIN PALVELUITA

 1. Henkilöstökokemuksen, osaamisen ja asenteen mittaaminen
  • Motivaatio-, kyvykkyys- ja osaamismittarit
  • Asiakaskokemus-, myynti- ja palvelukulttuurin muutosmittarit
  • Keskeiset toimintamallit ja prosessit
  • Lähtötason määrittäminen, dynaaminen ja nopea jatkuva mittaaminen
 2. Johtamisen ja esimiestyön mittaaminen
  • Motivaatio-, kyvykkyys- ja osaamismittarit
  • Johtamiskulttuurin muutosmittarit
  • Johtamisen toimintamallit ja prosessit
  • Lähtötason määrittäminen, dynaaminen ja nopea jatkuva mittaaminen
 3. Sisäisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen mittaaminen
 4. Henkilöstöprofiilit
  • Työntekijät (DiSC)
  • Esimiehet ja johto (DiSC ja WOL)

MUUT PALVELUMME

Katso myös Kulmian palvelut – www.kulmia.fi

CASET

CASE: LASSILA & TIKANOJA
Arkijohtamisella tehoa strategian toteuttamiseen

Katso lisää caseja tästä