JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖT

MENESTYS SYNTYY ARJESSA!

Henkilöstökokemus ja organisaation sisäinen tekeminen edistyvät strategian mukaisesti vain, jos systemaattinen johtaminen ja esimiestyö tukevat konkreettisesti sekä yksilöiden että tiimien kehittymistä. Henkilöstökokemuksen kehittämisen edelläkävijäorganisaatioissa korostuvat seuraavat asiat:

 • Työntekijöiden ja esimiesten osaaminen ja halu tehdä vastaa roolin tavoitteita ja vaatimuksia strategian mukaisesti.
 • Henkilöstökokemusta mitataan säännöllisesti ja tekemistä kehitetään tavoitteellisesti mittausten välissä. Kerran vuodessa tai kahdessa tapahtuva mittaus ei riitä.
 • Johto tunnistaa nopeasti esimies- ja työntekijäkentän muutokset sekä hyödyntää tiedon organisaation toiminnan kehittämisessä.

Osaava, motivoitunut, aktiivinen ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö onkin avain organisaation kykyyn pärjätä yhä kiihtyvämpään tahtiin kovenevassa kilpailussa.

KULMIA INSIGHTIN PALVELUITA

 1. Henkilöstökokemuksen, osaamisen ja asenteen mittaaminen
  • Motivaatio-, kyvykkyys- ja osaamismittarit
  • Asiakaskokemus-, myynti- ja palvelukulttuurin muutosmittarit
  • Henkilöstön toimintamallit ja prosessit
  • Henkilöstökokemuksen jatkuvan kehittämisen mittarit
 2. Johtamisen ja esimiestyön mittaaminen
  • Motivaatio-, kyvykkyys- ja osaamismittarit
  • Johtamisen toimintamallit ja prosessit
  • Johtamisen jatkuvan kehittämisen mittarit
  • Päivittäisjohtamisen mittarit
 3. Sisäisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen mittaaminen
 4. Henkilöstöprofiilit
  • Työntekijät (DiSC, Konflikti-DiSC)
  • Esimiehet ja johto (DiSC, Work Of Leaders, Konflikti-DiSC)

MUUT PALVELUMME

OTA YHTEYTTÄ

Heli Koivu
Heli Koivu
Tutkimusjohtaja, partneri
heli.koivu@kulmia.fi
GSM +358 40 743 5334
Saara Kinnunen
Saara Kinnunen
Asiakkuusjohtaja, partneri
saara.kinnunen@kulmia.fi
GSM +358 44 749 2061