MENETELMÄT

Tiedon hyödynnettävyyden kannalta ei ole yhdentekevää, mitä kysytään, keneltä kysytään ja milloin. Myös tutkimusmenetelmän valinta vaikuttaa merkittävästi saatuihin tuloksiin. Lopputuloksen näkökulmasta paras ratkaisu onkin usein eri tutkimusmenetelmien yhdistelmä.

Onlinekyselyllä voidaan kattaa laaja kohderyhmä ja hakea sen jälkeen laadullisten puhelinhaastattelujen kautta syventävää tietoa ja ymmärrystä tarkennetusti. Fokusryhmän kautta voidaan kirkastaa tutkimuksen avainkysymyksiä ja osallistaa sen jälkeen laajempi kohderyhmä vaikkapa asiakaspaneelin kautta.

Kaikissa menetelmissä painotamme tutkimuksen laadullista puolta. Teemme vuosittain lukuisan joukon laadullisia analyysejä, jotka auttavat asiakkaitamme ymmärtämään lukujen taustalla vaikuttavia syitä ja seurauksia – ja ennen kaikkea löytämään parhaat kehittymistä tukevat toimenpiteet.

Kulmia Insightin tutkimusmenetelmiä

Meillä on vahva tausta ja osaaminen monipuolisten tutkimusten ja mittausten toteuttamisesta erilaisia tutkimusmenetelmiä yhdistäen ja hyödyntäen. Olemme kokeneita tiedon etsijöitä niin yrityspuolella, kuluttajakentässä kuin organisaation henkilöstönkin parissa.

  • Onlinekyselyt
  • Laadulliset puhelinhaastattelut
  • Face-to-face syvähaastattelut
  • Fokusryhmät ja pienryhmäkeskustelut
  • Asiakaspaneelit

Näkökulmia esimerkiksi asiakaskokemuksen mittaamiseen

Jos tarkastellaan vaikkapa asiakaskokemuksen mittaamista, kannattaa ennen liikkeellelähtöä pohtia:

1) Haetaanko tietoa nykyasiakkailta, potentiaaleilta, menetetyistä tai hävityistä asiakkuuksista? Kasvun ja kehittymisen kannalta ei riitä, että tunnetaan nykyasiakkaat perin pohjin ja kehitetään toimintaa vain heiltä tulevan palautteen pohjalta.

2) Miten mittarit on kytketty strategiaan, asiakaslupauksiin ja asiakaspolkuun? Entä kuinka asiakaskokemuksen mittarit linkittyvät henkilöstökokemuksen mittareihin?

3) Haetaanko palautetta kokemuksesta vai mielikuvasta? Ja asiakassuhteesta vai kohtaamispisteistä?

Ja jos tehdään kaikkea tätä, miten varmistetaan, että kehittämisen toimenpiteitä johdetaan yhtenäisesti, tavoitteellisesti ja koko henkilöstöä sitouttaen?

Huomioitavia asioita on paljon, mutta tässä pätevät vanhat sanonnat, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja vähemmän on enemmän. Senpä vuoksi meille Kulmia Insightissa on tärkeä tuntea sekä asiakkaidemme todellinen arki että tahtotilan mukainen strategia, jotta pääsemme tarttumaan oikeisiin asioihin.

Yhtä kaikki, ennen varsinaisen tutkimusmenetelmän valintaa kannattaa tehdä tutkimustiedon hyödynnettävyyden kannalta kriittiset valinnat kohderyhmän ja mittariston osalta. Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttaa olennaisesti myös kohderyhmän vaativuus. Pörssiyritysten ylimmän johdon tavoittaminen vaatii hieman erilaisia toimenpiteitä kuin monet muut kohderyhmät. Ihan vain yhtenä esimerkkinä.

OTA YHTEYTTÄ

Katariina Strandman
Toimitusjohtaja, Kulmia Insight
katariina.strandman@kulmia.fi
GSM +358 50 413 2392