Strateginen asiakasymmärrys

Asiakasymmärrys on menestyvän organisaation ydin.

Tie kestävämpään strategiaan ja innovaatioihin

Kun maailma ympärillä muuttuu kiivasta tahtia, eilisen strategia saattaa olla jo tänään vanhentunut. Menneeseen suuntautuva tieto asiakkaiden kokemuksesta tai myyntiluvuista ei riitä kompassiksi tulevaan, vaan tarvitaan ymmärrystä ihmisten käyttäytymisestä ja sitä motivoivista tekijöistä.

Etenkin uusien haasteiden edessä tai merkittävää kilpailuetua etsiessä numeroiden rinnalle tarvitaan hienovaraista, rikasta ja tulkitsevaa tietoa. Syvällisen asiakasymmärryksen kautta autamme luomaan kestäviä strategioita ja mahdollistamme innovaatiota.

Näin me sen teemme

Tavoitteena on päästä tarkastelemaan ihmisten toimintaa ja ajatuksia hiukan syvemmin, jolloin voidaan saada oivalluksia siitä, mikä toimintaa todellisuudessa motivoi ja miksi. Tuotamme ymmärrystä esimerkiksi on spot -haastatteluilla ja juttutuokioilla tai syvähaastatteluilla. Bisneskontekstissa strategiseen kehittämiseen syöttävää tietoa saadaan usein syvällisistä teemahaastatteluista, joissa puretaan tutkittava ilmiö eri teemoihin. Teemojen käsittely sidotaan haastateltavan omaan arkeen ja ajatteluun.

Joissakin tilanteissa havainnointi tarjoaa arvokasta tietoa siitä, miten ihmiset todella toimivat. Se saattaa poiketa siitä, miten ihmiset sanovat toimivansa! Havainnointi voidaan toteuttaa vaikkapa päivänä tutkittavan elämässä tai havainnointina tutkimuksen aiheen kannalta relevantissa paikassa, esimerkiksi työpaikalla, myymälässä, puistossa, kirjastossa tai verkkoalustalla.

Ole yhteydessä niin jutellaan miten syvällisempi asiakasymmärrys voisi auttaa juuri teitä!

Kysy minulta lisää!

Tiina Niemi-Aro
Tiina Niemi-AroTutkimusjohtaja, partneri