Maailma ympärillämme tuntuu muuttuvan niin nopeasti, että välillä on hyvä pysähtyä perusasioiden ääreen. Niinpä päätimme järjestää syksylle kolmen webinaarin sarjan, jossa pureudumme ensin henkilöstö- ja asiakaskokemuksen vaikuttavaan mittaamiseen ja kiteytämme lopuksi, mitä asioita tulisi aina ottaa huomioon ennen tiedon hyödyntämistä. Tarkemmat kuvaukset näet alla ja ilmoittautumaan pääset webinaarikohtaisesta linkistä. Tervetuloa mukaan!

Työntekijäkokemuksen mittaus nousee asiakaskokemuksen ohi kilpailutekijänä – tulevaisuuden menestyksen viisi kulmakiveä.

Onko sinulla varaa jättää nämä asiat huomioimatta?

Työelämän muutostahti on kiihtynyt merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Kilpailussa pärjäävät erityisesti ne, jotka osaavat proaktiivisesti ennakoida tulevaa suuntaa. Asiakaskokemuksen lisäksi menestyjät panostavat toiminnan kehittämiseen entistä paremman työntekijäymmärryksen kautta. Laajat työtyytyväisyyskyselyt ovat mitä enenevässä määrin historiaa, tulevaisuuden menestyjät mittaavat henkilöstönsä innostusta, motivaatiota ja sitoutumista yhteiseen tekemiseen.

Tulevaisuuden menestyksen viisi kulmakiveä henkilöstökokemuksen mittaamisessa, joita käsittelemme webinaarissa:

 • Työntekijäkokemuksen merkitys nousee asiakaskokemuksen
  rinnalle (ja menee ohi)
 • Mittaamisen lähtökohtana tiiviisti ja useammin mieluummin kuin
  laajasti ja harvemmin
 • Passiivisen tyytyväisyyden sijasta innostus, motivaatio ja sitoutuminen
 • Yksilö- ja lähiesimieskeskeisyydestä kohti työyhteisön ja kulttuurin mittaamista
 • Kehittäminen muuttuu erillisten projektien sijasta osaksi arkea:
  pieniä muutoksia ja useammin

Webinaarissa herättelemme pohtimaan henkilöstöymmärryksen merkitystä ja tapaa tehokkaasti mitata sitä!

Ilmoittaudu tästä!

Asiakkaan kokeman kokonaisuuden mittarointi voi olla haasteellista, mutta jotkin perusasiat eivät muutu. Kun nykypäivän asiakkaat toimivat yhä enemmän arvojensa ja tunteiden ohjaamina, ovat tietyt osat toisia merkityksellisempiä. Kummasta lähtökohdasta asiaa katsot – oman organisaatiosi vai asiakkaan?

Yleiset harhaluulot, jota käsittelemme webinaarissa:

 • Täydellistä asiakaskokemusta ei ole
 • Asiakkaan kokemuksella on alku ja loppu, ja kaiken takana on ihminen
 • Järkiperustelu on paras perustelu
 • More is more – määrä korvaa laadun

Tämä webinaari tuoreita näkökulmia ja konkreettisia vinkkejä asiakkaiden entistä parempaan tuntemiseen.

Ilmoittaudu tästä!

Tietoa on nykypäivänä valtavasti saatavilla. Tiedon hyödyntämisessä kriittiseksi onkin muodostunut se, millaisen tiedon valossa teemme päätöksiä ja toimenpiteitä.

Käymme läpi seuraavia toimivia tapoja ja käytäntöjä tiedon hyödyntämiseksi.

 • Mittaamisen tavoite ja mittareiden valinta
 • Mistä ja miten kerätä oleellista tietoa
 • Tiedon hyödyntämisen parhaita käytäntöjä kehittämisessä
 • Kilpailukyvyn parantaminen vs oman toiminnan kehittyminen

Kiteytämme tässä webinaarissa erityisesti asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittämisen näkökulmista tärkeimmät pointit, jotka kannattaa aina varmistaa.

Ilmoittaudu tästä!