TIEDOLLA JOHTAMINEN

TIEDOSTA TOIMENPITEISIIN JA ARJEN MUUTOKSEEN

Meidän ajattelussamme laadukas mittari on ainoastaan hyvä lähtökohta, mutta varsinainen kehittyminen ja muutos tapahtuvat mittausten välissä. Vasta kun mittauksesta on tullut kiinteä osa organisaation toimintaa ja jatkuvan kehittämisen prosessia, saadaan mittarien avulla aitoa yrityskulttuurin muutosta tekemiseen ja tuloksiin. Koska tänä päivänä organisaatioissa mitataan paljon, usein haasteeksi muodostuu kokonaiskuvan hahmottaminen ja olennaisen fokusoiminen.

Kulmia Insightin ja Kulmian missio on alusta asti ollut arjessa tapahtuva muutos, ja tämä muutos tapahtuu vain johtamalla tiedolla systemaattisesti ja tavoitteellisesti.

  1. Nykyisten mittareiden kriittinen arvioiminen ja kehittäminen strategian näkökulmasta.
  2. Staattisesta mittauksesta dynaamiseen, reaaliaikaiseen tiedolla johtamiseen.
  3. Tiedon kirkastaminen ja fokusointi.
  4. Asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen mittarien yhdistäminen sekä kytkeminen tärkeimpiin tulosmittareihin.
  5. Toimenpiteiden seurannan kytkeminen osaksi jatkuvaa mittausta ja kehittämistä.

MUUT PALVELUMME

Katso myös Kulmian palvelut – www.kulmia.fi

CASET

CASE: LÄHITAPIOLA
Kulmia, Kulmia Insight ja LähiTapiola – yhteistyötä vuodesta 2012 alkaen

CASE: MARTELA
Asiakkaan ääni ratkaisee

Katso lisää caseja tästä