Valmentava tutkimus

Osallista tiimisi tutkimaan ja kehittämään.

Tee tutkimuksesta teidän juttu!

Valmentava tutkimus on tutkimusta, joka ei voi unohtua pöytälaatikkoon! Valmentavassa tutkimuksessa organisaatio osallistuu itse tiedon keräämiseen haastattelemalla tai vaikkapa asiakaskohtaamisia arvioimalla ja näin tutkimuksesta tulee organisaationne oma juttu – ei ulkopuolisen tutkijan etäiseksi jäävä mittaus.

Metodin ansiosta ihmiset tekevät monia tärkeitä havaintoja jo tiedonkeruuvaiheessa, mutta erityisen tärkeää on, että saatu tieto kerätään yhteen ja syntyneet havainnot jaetaan kaikkien käyttöön yhteisessä työpajassa. Tiedon yhteinen prosessointi rikastaa sitä ja auttaa tunnistamaan myös laajempia kehityskulkuja asiakkaan tai henkilöstön maailmassa.

Valmentava tutkimus on metodi, joka sopii niin asiakaskokemuksen, henkilöstökokemuksen kuin vaikkapa kohtaamisten tutkimiseen ja kehittämiseen.

Valmentava tutkimus sopii organisaatiollenne näissä tilanteissa

  • Tarve selvittää asiakas- tai henkilöstökokemusta ja saada ymmärrystä
  • Tutkimustietoa ja muuta dataa asiakkaista on olemassa, mutta se ei siirry arjen tekemiseksi​
  • Tutkimusta on mahdollisesti tehty pitkään samalla kaavalla, eivätkä tulokset oikein kiinnosta ketään​
  • Esihenkilöiden tai myyjien näkemykset halutusta palvelun laadusta poikkeavat toisistaan​
  • Kunnollista käsitystä siitä, mitä arjessa tapahtuu ja mitä asiakkaat odottavat, ei ole​
  • Haluttua tiedonkeruuta (esim. asiakashaastattelut) ei ole taloudellisesti järkevää toteuttaa ulkopuolisen tutkimusammattilaisen voimin

Kysy minulta lisää!

Pauliina Männistö
Pauliina MännistöTutkimuspäällikkö, valmentaja