Yhteistyökumppanit

Tutustu ohesta verkostoomme ja yhteistyökumppaneihimme.

Business Finlandin Innovaatioseteli on tutkimus- ja kehitystuki pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla yritykset voivat ostaa uutta tietoa ja osaamista liiketoimintansa kasvun tueksi.

Kulmian palvelut Innovaatiosetelillä:

  • Tutkimuspalvelut
  • Innovaatioprojektien valmistelu
  • Digitaaliset tuote- ja palvelustrategiaselvitykset
  • Kohdemarkkinoiden tuotekohtaiset selvitykset
  • Tuote- tai palveluinnovaation esiselvitykset ja valmistelut
  • Palveluiden ja tuotteiden älykkyyden ja digitalisoinnin kehittäminen

Lisätietoa Innovaatiosetelistä Business Finlandin sivuilla >>

DiSC® yksinkertainen ja tehokas malli tapa sanoittaa erilaisuutta ja toimintatyylejä. Mallia käytetään ihmisten välisen kommunikaation kehittämisessä. Everything DiSC® on alkuperäinen ja kehittynein DiSC-analyysi maailmassa. Se on validoitu Suomen kieleen ja kulttuuriin. Everything DiSC® Work of Leaders -johtajuusprofiili mahdollistaa oman johtamistavan vertaamisen maailman parhaisiin johtamiskäytäntöihin ja se sopii kaikille esimiehille tehtävästä riippumatta.

The Five Behaviors – Tiimin viisi toimintatasoa -prosessi ja tiimiprofiilit auttavat ymmärtämään miten huipputiimejä kehitetään ja tuetaan. Ohjelma mittaa tiimin suoriutumista viidessä tiimityön osa-alueessa: luottamuksessa, konflikteissa, sitoutumisessa, vastuullisuudessa ja tuloksissa.

Ohjelmaan kuuluvien Everything DiSC -profiilien avulla tiimin jäsenet oppivat omastaan ja muiden käyttäytymistyyleistä. Yksilöt ymmärtävät miten heidän henkilökohtainen tyylinsä vaikuttaa tiimin yhteiseen menestymiseen.

Työhyvinvointi- ja 360°-mittaukset

  • Johtajuus
  • Osaava esimies
  • Joustavuus ja luottamus
  • Toimiva työyhteisö

Everything DiSC®, The Five Behaviours sekä työhyvinvointi ja 360°-mittaukset toteutetaan yhteistyössä MLP Oy:n kanssa.